Apuväline Avux

Apuvälinehuolto Avux Oy

Pukkilantie 2
14200 Turenki

Puhelin: 03 633 6000 | 050 351 3510
Sähköposti: avux@apuvalineavux.fi

Y-tunnus: 2327712-5

Avoinna: Ma-Pe 8.00 - 17.00

 

Apuväline Avux on perustettu syksyllä 2002 Janakkalan Turenkiin. Vuonna 2010 yritysmuoto muuttui avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Apuväline Avux sijaitsee 15 km Hämeenlinnasta etelään.

Olemme apuvälineiden huoltoon ja maahantuontiin erikoistunut yritys. Olemme useamman valmistajan valtuutettu huoltoliike. Lisäksi huollamme kuntien, kaupunkien ja vakuutusyhtiöiden apuvälineitä.
Maahantuomme apuvälineitä Saksasta, Ranskasta ja Englannista. Tuotemerkit ja valmistajat on pääasiassa alalla kauan olleita tunnettuja merkkejä.


Yrityksen toimiala:

  • Apuvälineiden maahantuonti
  • Apuvälineiden huolto, korjaus ja myynti. Tarvittaessa asiakkaan luokse toimitettuna.
  • Apuvälineiden asennus, korjaus ja huoltotyöt kiinteistöihin. Esimerkiksi tartuntakaiteet, kynnysmadallukset ym. liikkumista helpottavat asennukset
  • Alkuperäis- sekä tarvikevaraosat
  • Omavalmisteiset lisälaitteet

Yrityksen toimitilat sijaitsevat Turengissa. Sijainti on yrityksen toimialueen kannalta keskeinen. Toimitiloissa on toisistaan erotetut huolto-, myynti ja varastotilat. Apuvälineiden huoltoon tuomista helpottavat isot ovet ja esteetön kulku.

Ympäristö:

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on tärkeä osa liiketoimintaa. Panostamme jatkuvaan kehitykseen ympäristöasioissa. Pyrimme olemaan ajan tasalla ympäristöasioissa ja tarjoamaan myös asiakkaillemme mahdollisuuden toimia ympäristön hyväksi.

Liikkeemme sisäinen kierrätys on tehokkaasti hoidettua. Kierrätämme omassa käytössä olevat lavat, pakkauspahvit ja muovit. Huollosta syntyvä metalliromu ja käytöstä poistuneet apuvälineet lajittelemme ja kierrätämme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään kierrätystä.

Asiakkailtamme otamme vastaan käytöstä poistuneita apuvälineitä sekä paristoja. Keskitymme tehostamaan myös asiakasmarkkinointia kierrätyksen suhteen ja ohjaamaan asiakkaita tuotteiden kierrätyksessä ja hävityksessä.

Koulutamme henkilökuntaamme ottamaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan (kierrätys, energiansäästö).

Laajennamme ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimaa ja panostamme niiden markkinointiin.

 

Avuxin arvot: Tavoitteisiin rohkeasti, luotettavasti ja taidolla

Toimintamme perustuu rohkeuteen, luotettavuuteen ja taitoon, joiden avulla pääsemme tavoitteisiimme. Olemme luotettavia toisillemme. Rohkeita löytämään parempia ratkaisuja asiakkaillemme. Työmme hoidamme aina taidolla.

 

Avuxin eettiset ohjeet

Apuväline Avux on suomalainen perheyritys, joka haluaa tehdä apuvälineitä käyttävien arjesta helpompaa.

Vastuullisuus on osa Avuxin yrityskulttuuria. Se tarkoittaa myös korkeita eettisiä vaatimuksia, jotka koskevat yrityksen, johdon ja muun henkilöstön toimintaa. Eettisen toiminnan lähtökohdat perustuvat Avuxin arvoihin, visioon ja strategiaan.

Avuxin eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle.

 

Liiketoiminnan periaatteet

Kannattavuus ja kilpailukyky ovat Avuxin toiminnan lähtökohtia. Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle.

Toimimme voimassa olevien lakien ja säädösten sekä yritystä sitovien sopimusten mukaisesti. Edellytämme niiden noudattamista myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme sitä myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme ja parannamme toimintaamme.

Noudatamme yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin reilusti. Arvostamme kilpailijoitamme, myös itse hävitessämme.

Ympäristöasiat ovat olennainen osa Avuxin vastuullista toimintaa. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen.

Me emme anna tai vastaanota lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Avuxin vieraanvaraisuus on aina kohtuullista.

Avux ei tue poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita. Yhteiskunnallisiin asioihin osallistuminen on kunkin henkilökohtainen oikeus.

 

Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet

Avuxilla kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja Avuxia sitovia työehto- ja muita sopimuksia. Ammatillinen järjestäytyminen on jokaisen henkilökohtainen oikeus.

Avuxilla kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen.

Haluamme taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Kehitämme jatkuvasti työoloja. Arvostamme myös työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

 

Eettisten ohjeiden toteuttaminen ja seuranta

Eettisten ohjeiden noudattaminen ja niiden seuraaminen on osa päivittäistä toimintaa.

Mikäli havaitsemme poikkeaman ohjeiden noudattamisessa puutumme asiaan välittömästi.

Jokainen on velvollinen varmistamaan, että työntekijät ja yhteistyöosapuolet tuntevat ohjeiden sisällön ja niiden noudattamista koskevat vaatimukset. Eettisen ohjeiston tuntemus tulee olla osa perehdyttämistä ja suorituksen johtamista.